^НАЧАЛО


ПРОВЕРКА НА СМЕТКА ПО АБОНАТЕН НОМЕР ЗА ИНФО 092/ 66 83 20


Гласувайте за нас

BGtop

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПАРТНЬОРИ

АНКЕТА

Кой вариант на разпределение на топлинна енергия бихте избрали?

С топлинен счетоводител "Топлофикация" - 86.3%
С топлинен счетоводител друга фирма - 2%
разпределение на база индивидуално договаряне с горна граница на сметка за радиатор - 11.8%

Total votes: 51
The voting for this poll has ended on: 31 Дек 2015 - 00:00

ДОКУМЕНТИ И БЛАНКИ

Е-услуги

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА ФАКТУРА за битови абонати

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 


 

ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА

Закон за енергетиката. Обн., ДВ, бр. 107 от 9.12.2003 г., изм., бр. 18 от 5.03.2004 г., в сила от 5.03.2004 г., изм. и доп., бр. 18 от 25.02.2005 г., в сила от 20.01.2005 г., изм., бр. 95 от 29.11.2005 г., в сила от 1.03.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 65 от 11.08.2006 г., в сила от 11.08.2006 г., бр. 74 от 8.09.2006 г., в сила от 8.09.2006 г., изм., бр. 49 от 19.06.2007 г., изм. и доп., бр. 55 от 6.07.2007 г., в сила от 6.07.2007 г., изм., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм. и доп., бр. 43 от 29.04.2008 г., доп., бр. 98 от 14.11.2008 г., в сила от 14.11.2008 г., изм., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм. и доп., бр. 41 от 2.06.2009 г., бр. 42 от 5.06.2009 г.


 

НАРЕДБА ЗА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО

НАРЕДБА № 16-334 от 6.04.2007 г. за топлоснабдяването. Издадена от министъра на икономиката и енергетиката, обн., ДВ, бр. 34 от 24.04.2007 г., попр., бр. 39 от 15.05.2007 г., изм. и доп., бр. 58 от 17.07.2007 г., бр. 45 от 16.06.2009 г.


 

НАРЕДБА № РД-16-996 от 31.10.2007 г.

НАРЕДБА № РД-16-996 от 31.10.2007 г. за съдържанието, структурата, условията и реда за представяне на информация от предприятията, които осъществяват дейности по добив на енергийни ресурси, преработка и търговия с горива, преобразуване, пренос, разпределение и търговия с енергия и природен газ, за целите на енергийното прогнозиране и планиране. Издадена от министъра на икономиката и енергетиката, обн., ДВ, бр. 98 от 27.11.2007 г.


 

НАРЕДБА № 10

Наредба № 10 за реда за въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ. Издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, обн., ДВ, бр. 63 от 20.07.2004 г., в сила от 20.07.2004 г.


 

НАРЕДБА № 7

Наредба № 7 от 15.12.2004 г. за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 5 от 14.01.2005 г.


 

НАРЕДБА ОТ 28.07.2005 г.

Наредба от 28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия. Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на енергетиката и енергийните ресурси, обн., ДВ, бр. 68 от 19.08.2005 г., попр., бр. 78 от 30.09.2005 г., изм., бр. 20 от 7.03.2006 г.


 

ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

Закон за енергийната ефективност. Обн., ДВ, бр. 98 от 14.11.2008 г., в сила от 14.11.2008 г., доп., бр. 6 от 23.01.2009 г., в сила от 1.05.2009 г., изм., бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 10.04.2009 г., доп., бр. 42 от 5.06.2009 г.


 

Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от “Топлофикация Враца” ЕАД на потребители в град Враца.


 

Copyright © 2015 Топлофикация Враца ЕАД